L

Laminar
Adj. Es diu dels corrents fluids que no presenten turbulència. Especialment s'aplica al vent horitzontal no turbulent.

Latitud
Angle que la vertical d'un lloc forma amb el pla de l'equador terrestre.

Lenticular
Adj. En forma de llentilla (o, millor, de la secció meridiana d'una llentilla). Adjectiu que s'aplica als núvols de l'esmentada forma, freqüentment produïts per la condensació que té lloc en una capa atmosfèrica humida empesa cap amunt per l'acció orogràfica sobre el vent, o per una potent convecció de les capes inferiors.

Línia de torbonades
Sèrie de torbonades simultànies, en una línia que pot assolir 400 o 500 km de llarg i que avança en sentit transversal. Sol ocupar l'extensió del front fred d'una massa d'aire fred que n'empeny una altra de calenta.

Línies de corrent
En una carta del temps, línies de corrent del vent, a les quals és tangent la direcció del vent en cada punt.

Llacuna
Falla.

Llamp
Descàrrega elèctrica entre dos núvols o entre un núvol i la terra, acompanyada d'una resplendor instantània.

Llamp globular
Llamp en forma de bola, de 5 a 20 cm de diàmetre, de moviments pausats i que sol acabar en una explosió. Se'l suposa constituït per una substància especial: la matèria ceràunica.

Llamp moniliforme
Llamp en forma de rosari (format per diminuts llamps globulars?).

Llampec
Resplendor produïda pel llamp.

Llampurneig dels astres
Variacions ràpides de color o de lluentor de les estrelles, produïdes per l'agitació de l'atmosfera.

Llebeig
Vent calent del SW, d'origen depressionari. (Vid. Garbí.)

Llengua d'aire humit
Prominència que en les cartes isentròpiques projecten sovint les masses d'aire humides dins l'aire sec.

Llengua d'aire sec
Prominència que en les cartes isentròpiques projecten sovint les masses d'aire sec dins l'aire humit.

Llevant
En termes generals, tots els vents del sector E
Temporal de llevant, llevantada = vent fresc o fort del NE, que a la costa catalana va acompanyat de mal temps i mar grossa.

Llot atmosfèric
La capa inferior atmosfèrica, tèrbola i carregada d'impureses, que sojorna damunt els centres habitats, les regions industrials i els seus encontorns. Vista de lluny, sol presentar l'aspecte de boira o de calitja espessa.

Llum (o claror) purpúria
Clap lluminós que a voltes s'observa en el cel, poc després de post el Sol, a uns 25° d'altura sobre el punt on l'astre ha desaparegut. Tant com va fent-se fosc, la llum purpúria es va engrandint i adquireix color, acostant-se ràpidament a l'horitzó.

Llum zodiacal
Con de llum molt feble que es veu a ponent després del crepuscle vespertí (gener a març) o a llevant abans del matí (setembre a octubre). Se la suposa produïda per la difusió de la llum del Sol en la seva atmosfera més externa.

Lucímetre
Instrument per a mesurar la quantitat d'energia radiant rebuda en un lloc, per la quantitat d'alcohol etílic evaporada durant un cert temps sota l'acció d'aquelles radiacions.

Lunar
Adj. Que fa referència a la Lluna (halo lunar, dia lunar, etc.).

Lustre
Període de cinc anys, freqüentment adoptat en les estadístiques climatològiques que comprenen molts anys.


Retorn a l'índex del Vocabulari Meteorològic Català
Retorn a l'índex d'InfoMet