O

Observatori
Encara que són "observatoris" tots els llocs on es fan observacions sistemàtiques, se sol reservar aquest nom per a designar aquells centres que estan dotats d'instrumental abundant i de personal tècnic suficient per a assegurar la continuïtat i l'eficàcia del treball i la prossecució de recerques científiques, mentre es designen amb el nom d'estacions els observatoris d'organització més modesta.

Oclusió
En una depressió, el fet d'encalçar el front fred al front calent que el precedeix. El sector calent desapareix aleshores al nivell de terra, però queda algun temps oclús o flotant en les capes altes, amb el seu acompanyament d'hidrometeors típics.

Olor de terra mullada
Olor característica de les primeres gotes d'un ruixat, particularment de les gotes grosses dels ruixats tempestosos. No sembla ésser precisament deguda al fet de mullar-se la terra, per quant la qualitat d'aquesta no hi influeix gaire o gens, i no se la sent sinó lleument en els regadius o en altres formes no tempestoses de mullena. Probablement hi intervenen, entre altres causes, les qualitats físiques de les gotes o dels gasos que porten en dissolució.

Ombròmetre
Nom antiquat del pluviòmetre.

Onada de calor
Pujada de temperatura molt per damunt de la normal o de la del dia anterior, que afecta una àrea extensa i té una certa durada. Correspon generalment a una irrupció d'aire tropical.

Onada de fred
Baixada de la temperatura molt per sota de la normal o de la del dia anterior, que afecta una àrea extensa i té una certa durada. Va associada amb la invasió d'una massa d'aire fred (polar o continental).

Oneig
Fenomen òptic que consisteix en l'ondulació de les vores dels astres o en la de les imatges dels objectes més o menys llunyans, per efecte de la desigual refrangibilitat de l'aire. Per als objectes terrestres és especialment intens a les hores de sol fort.

Opacitat
Enterboliment, manca de transparència. (Vid. Factor d'enterboliment.)

Oratge
Terral.

Orientació
a) Direcció referida als punts cardinals. b) El fet de col·locar un aparell, un mapa, en l'orientació que li correspon.

Os de sípia
Nom que donen els mariners a l'altocúmulus lenticular, sobretot al de formes ovoïdals allargassades i plenes o de textura ondulada.

Oscil·lació
Variació periòdica del valor d'un element a una banda i altra del seu valor promedi (oscil·lació anual o diürna de la temperatura, etc.). Se la sol mesurar per la diferència entre els valors extrems.

Ozó
Forma al·lotròpica de l'oxigen, que té per símbol en Química O3.

Ozonització
Conversió de l'oxigen ordinari en ozó, en l'atmosfera. S'atribueix a les descàrregues elèctriques i a l'acció de les radiacions procedents del Sol i de l'espai.


Retorn a l'índex del Vocabulari Meteorològic Català
Retorn a l'índex d'InfoMet