Q

Quasi
Prefix freqüentment usat davant un adjectiu, per a indicar que la condició expressada per aquest es compleix aproximadament, però no exactament (depressió quasi- estacionaria; oscil·lació quasi-periòdica).


Retorn a l'índex del Vocabulari Meteorològic Català
Retorn a l'índex d'InfoMet