Observatori de Cervià de les Garrigues

Estació rural molt completa situada a Cervià de les Garrigues (latitud 41° 25' N, longitud 0° 51' E, ?? m sobre el nivell del mar). El director de l'estació, Sr. Salvador Pueyo, porta molts anys estudiant l'entorn climàtic de la comarca de les Garrigues, on hi ha instal·lat un dels observatoris possiblement millors equipats de Catalunya.

El centre disposa de les estacions automàtiques Monitor II i Groweather, ambdues de la casa DAVIS INSTRUMENTS, la primera dedicada a la meteorologia i la segona a l'agrometeorologia. Aquesta última serveix de suport als estudis de creixement de plantes i al control, prevenció i tractament de plagues.

Per a la recepció d'imatges del Meteosat, el centre posseeix el receptor Met-2b de la casa anglesa TimeStep, que rep les imatges en temps real dels canals IR (infraroig), VI (visible) i WV (vapor d'aigua). L'equip permet animar seqüències en temps real i emmagatzemar les imatges per estudis posteriors.

També disposa d'un detector de llamps Storm Tracker, que és un sofisticat equip per a la detecció i prevenció de la caiguda del llamp. L'equip permet detectar descàrregues elèctriques entre núvols o entre un núvol i el terra amb un abast màxim d'uns 450 km. L'observació de les descàrregues elèctriques permet fer-se una idea de l'envergadura de la tempesta i la velocitat d'aproximació, i donar un senyal d'alarma amb una antelació suficient.

Finalment, les estacions automàtiques referides més amunt enregistren les següents variables:

L'equip disposa d'una sèrie d'alarmes que poden ser programades de forma convenient per a detectar un determinat esdeveniment, emetent un avís acústic com a senyal d'alarma.

Les dades es guarden a la memòria d'emmagatzematge (Weatherlink) cada 30 minuts, i són transferides cada 24 hores, de forma manual o automàtica, a l'ordinador de processament de dades.