Observatori Sagrada Família (Barcelona)

Típic exemple d'una estació urbana situada al bell mig de la ciutat de Barcelona (latitud 41° 17' 00" N, longitud 02° 04' 42" E, 57 m sobre el nivell del mar). El director de l'estació, Sr. Julià Hernández, posseeix dades des de l'any 1995 i, a finals del mes d'abril de 1996 va instal·lar una estació automàtica per tal d'obtenir un número més elevat de variables i estudiar, amb més detall, el microclima urbà.

L'estació automàtica consisteix en una WEATHER MONITOR II, de la casa Davis Instruments USA, que enregistra les següents variables:

L'equip disposa d'una sèrie d'alarmes que poden ser programades de forma convenient per a detectar un determinat esdeveniment, emetent un avís acústic com a senyal d'alarma.

Les dades es guarden a la memòria d'emmagatzematge (Weatherlink) cada 30 minuts, i són transferides cada 24 hores, de forma manual o automàtica, a l'ordinador de processament de dades.