Eduard Fontserè i Riba

Fundador i Director del Servei Meteorològic de Catalunya (1921-1939). Gràcies a ell es realitzaren els primers estudis sistemàtics de meteorologia i climatologia catalanes.

Eduard Fontserè i Riba va néixer a Barcelona el dia 1 de març de 1870 i morí el 18 de setembre a la mateixa ciutat. Enguany, doncs, celebrem els cent vint-i-cinc anys de la seva naixença i els vint-i-cinc de la seva mort. L'Associació Catalana de Meteorologia vol aprofitar aquesta efemèride, ni que sigui a final d'any, per homenatjar qui ha estat anomenat el pare de la meteorologia catalana. Però el que creiem més important és recollir el seu esperit emprenedor i científic que va permetre assolir molts objectius en el món de la meteorologia malgrat els contratemps. És per això que la part fonamental de l'homenatge són unes Jornades meteorològiques sobre qüestions actuals.


Retorn a l'índex de InfoMet