OFERTA DE TREBALL 
 

Es necessita  un llicenciat o llicenciada en Física (Especialitat Meteorologia) especialment que hagi cursat l'assignatura de Micrometeorologia per treballar com a becari a ECOTECNIA, empresa dedicada al disseny i construcció de parcs eòlics. 

Interessats posar-se en contacte amb el

Dr. Josep Moreno

Wind Resources Analysis

Ecotècnia SCCL

+34 93 225 76 00

pmoreno@ecotecnia.com