tornar


AGENDA

VI concurs de treballs meteorològics

VI CONCURS DE TREBALLS METEOROLÒGICS


Observatori Fabra, 13 de maig del 2006


Bases del concurs de treballs:
1. Aquesta sisena convocatòria és oberta a tothom, sense límits d'edat, tant a persones individuals com a grups.
2. Els participants s'han d'inscriure en una de les quatre categories del concurs: centres d'ensenyament primari, secundari, universitaris, i afeccionats.
3. Els treballs que es presenten a concurs s'hauran de fer amb pseudònim. En un full annex hi constaran les dades dels concsursants: nom, adreça, telèfon, nivell d'estudis, i professió. La informació es lliurerà en un sobre tancat on hi constarà el títol del treball.
4. Els treballs han de ser inèdits, i mai premiats en cap altre concurs. La temàtica del treball ha de ser sobre la meteorologia, des de qualsevol punt de vista.
5. Els treballs presentats poden ser de dos tipus:
ESCRITS: Tindran una extensió màxima de 15 fulls DIN A4, a 30 línies i doble espai. Es lliuraran per quadruplicat.
MANUALS: S'haurà de lliurar un únic exemplar.
6. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'ACOM, que es reserva el dret de fer-ne la difusió que cregui convenient.
7. EL jurat estarà format per personalitats de la meteorología.
8. Els premis es repartiran entre:
- Ensenyament Primari
1er premi: Diploma i del de compra en material científic.
2on premi: Diploma i visita guiada a l'Observatori Fabra.
3er premi: Diploma, i subscripció gratuïta a la revista Penell

- Ensenyament Secundari
1er premi: Diploma i del de compra en material meteorològic.
2on premi: Diploma i visita guiada a l'Observatori Fabra.
3er premi: Diploma, i subscripció gratuïta a la revista Penell

- Universitaris
1er premi: 100 euros
2on premi: 60 euros
3er premi: 30 euros

- Afeccionat
1er premi: 100 euros
2on premi: 60 euros
3er premi: 30 euros

PREMI ESPECIAL per a centres d'ensenyament primari i secundari: Ordinador, estació meteorològica automàtica DAVIS, i connexió a la xarxa d'Edumet.

9. Els treballs premiats seran exposats pels seus autors/res el mateix dia del lliurament de premis. Per a la seva exposició disposaran del 15 minuts, i el suport tècnic necessari.
10. La data límit d'entrega és el 2 de maig del 2006. Els treballs s'han de lliurar de forma certificada a l'Hotel d'Entitats La Pau, Carrer Pere Vergès, 1, despatx 7.13. 08020 Barcelona.
11. Els premiats rebran una notificació de l'ACOM. L'entrega de premisi les exposicions es realitzaran el dissabte 13 de maig, a l'Observatori Fabra de Barcelona.
12. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.
CURSOS D'INICIACIÓ A LA METEOROLOGIA (organitzats semestralment)
L'ACOM organitza semestralment els cursos d'iniciació a la meteorologia en diferents casals culturals catalans. Si esteu interessats en participar-hi, o voleu organitzar-ne un a la vostra localitat o barri, podeu trucar al telèfon 93.314.01.89 els dimecres de 16 a 19h de la tarda.TEMARI DEL CURS

1ª Sessió. CIRCULACIÓ GENERAL DE L’ATMOSFERA.                        P/TT

Breu explicació sobre la formació de corrents d’aire a les capes altes de l’atmosfera i la seva influència sobre el temps de superfície. Inclou interpretació de mapes del temps i predicció.

 

2º Sessió. ELS NÚVOLS.                                                                     P/TT/DD

Mecanismes de formació de núvols. Classificació i identificació. Especial èmfasi en el núvol de tempesta. El llamp.

 

3º Sessió. L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA.                                          P/TT/DD

Quins aparells calen en una estació meteorològica? Com s’han de col·locar? Com i quan s’han de fer les mesures?.

 

4ª Sessió. L’ATMÒSFERA AL LÍMIT.                                                          P/TT/V

Coneixem els fenòmens atmosfèrics més violents: L’huracà i el tornado. Sessió de vídeo.

 

5ª Sessió. FENÒMENS METEOROLÒGICS CURIOSOS.                        P/TT/DD

Existeixen gran varietat de fenòmens atmosfèrics desconeguts que mai no surten als mitjans de comunicació: L’arc de Sant Martí, les corones i els halos solars, la pluja de fang, les iriscències, les glòries, etc. Com i perquè es formen? Que indiquen? Són els aeròlits fenòmens meteorològics?.

 

6ª Sessió. EL CLIMA DE CATALUNYA.                                       P/TT

La enorme varietat de climes que trobem a Catalunya fan necessària una sessió específica per explicar-los.

 

7ª Sessió. EL CANVI CLIMÀTIC                                                         P/TT

Realitat, ficció, excepcional o provocat? Coneixerem el canvi climàtic en la seva justa mesura i sense frivolitats. També coneixerem el fenomen del NIÑO.

 

8ª Sessió. METEOROLOGIA A INTERNET/CONEGUEM EL LLAMP            P/PC/TT/V

La Xarxa ofereix grans possibilitats d’accés a informació meteorològica a l’instant. Les previsions, les imatges dels satèl·lits i els resums. Si la connexió a internet no es possible repassarem àmpliament la generació de llamps.

 

9º Sessió. LA INFORMACIÓ METEOROLÒGICA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

Visita a les instal·lacions del canal de televisió temàtic METEO. Un dels homes del temps d’aquesta televisió ens acompanyarà en una visita que ens permetrà conèixer els secrets de la informació meteorològica en aquest mitjà.

 

10º Sessió. VISITA A L'OBSERVATORI FABRA DE BARCELONA.

Possibilitat de veure una de les estacions meteorològiques més emblemàtiques de Catalunya, amb un registre de dades gairebé centenari i ininterromput.

 

P: Pissarra   TT: Transparències   DD: Diapositives   V: Vídeo   PC: Internet

 

·       Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora i mitja.

·       A cada participant se li lliura un dossier amb apunts i gràfics per cada sessió.

·       Les sessions aniran acompanyades de suport visual: diapositives, transparències i vídeo.

·       Les classes estan impartides per un llicenciat universitari en ciències físiques.

 

Informació: Telf. 93.314.01.89 (dimecres de 16 a 19h, o deixeu missatge al contestador 24 h)